رسیور پزشکی وسیله ای جهت جمع آوری ترشحات بیمار/پلاستیک یکبارمصرف/قابل استفاده در پکهای جراحی.دارای درجه بندی 500 cc