ظروفی که در اتاق عمل استفاده میشود و از قبل استریل شده.که میتواند از جنس استیل یا یکبارمصرف پلاستیکی باشد