پنس جفت یکبار مصرف با سر دندانه دار یا آجدار جهت نگهداشتن گاز و دیگر اقلام جراحی