پنس رینگ/پنس جفا یکبار مصرف مورد استفاده در پکهای جراحی دارای دندانه در سر پنس جهت نگهداری اقلام جراحی