پنس جفت یکبار مصرف یا کلمپ فورستر برای نگهداری اقلام جراحی.بافت.رگ.گاز و…