لوازم یکبارمصرف آزمایشگاه تشخیص طبی(ظروف جمع آوری نمونه ادرار و مدفوع.باند.گاز.سرسوزن.لوله)