ابزار والبسه  و ظروف پزشکی استریل و یکبارمصرف. رسیور مدرج.گالیپاد مدرج